Lloguer de paddock

Tenim paddocks d’una mida considerable però correcta per al seu control i supervisió. Són paddocks de 5-10hc amb 5-10 cavalls per paddock. No descartem que si existeix algun cas particular, el podem personalitzar per a cada situació. Segur que ens entenem!