Què fem

Vam decidir fundar Serracarbassa Horses Resort per donar solució a una problemàtica que pateixen molts propietaris de cavalls quan aquests són més grans, o bé s’han deixat de muntar, o cavalls de competició (salt, raid, doma etc.) que necessiten unes merescudes vacances després d’una dura temporada. La paraula Resort va ser escollida a consciència ja que la nostra intenció és donar la millor vida possible als nostres cavalls i alliberar-los de qualsevol estrès. A la finca Serracarbassa disposem de zones boscoses i de camps adequats per a pastures, procurant una alimentació totalment natural, supervisada per un veterinari nutricionista.

En la finca Serracarbassa disposem de zones boscoses i de camps adequats per a pastures, procurant una alimentació totalment natural, supervisada per un veterinari nutricionista.

A l’arribada d’un cavall nou es procedirà a adaptar-lo a la nova situació en un paddock d’acollida amb quadra, durant quinze dies aproximadament. Això ens facilitarà conèixer el caràcter de l’animal i aconseguir la seva òptima integració al seu nou entorn. Passada aquesta primera fase, s’unirà al grup que més li convingui (Cavalls retirats, cavalls de competició) en el paddok definitiu. Aquests grups mai seran superiors a 10 cavalls, i ocupen una zona permanent de 5-10 has. Els paddocks estan proveïts d’aigua de pou i menjar permanent. Aquests paddocks es supervisen diàriament i com que compten amb zones boscoses els cavalls es senten protegits. La nostra intenció és buscar la màxima similitud a un estat de vida nautral, on visqui relaxat, coneixent la seva zona perfectament, evitant riscos de canvis innecesaris