Pupil·latge en paddock

Els nostres paddocks generalment són de 5-10hc amb uns 5-10 cavalls per paddock. Alternant zona boscosa amb prats. Abans d’unir-lo a la petita manada, valorem i observem quin grup és el més adient per a ell.